Ouder-kindpsychotherapie

In mijn praktijk bied ik ook ouder-kindbehandeling aan volgens de Infant Mental Health (IMH) visie. Het gaat hierbij om kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouder(s). Deze IMH visie houdt in dat mensen zich ontwikkelen binnen een affectieve relatie. Deze relatie begint al in de baarmoeder. Jonge kinderen zijn volledig afhankelijk van hun ouders (verzorgers) en de systemen waarin zij opgroeien en leven. Hoe beter de kwaliteit van de relatie met de ouders is, hoe beter het kind beschermd is tegen moeilijkheden in het leven en tegen mogelijke psychopathologie.

Een veilige gehechtheid heeft positieve gevolgen voor sociale relaties, voor de stemming, het gevoel geaccepteerd te worden en voor de zelfstandigheid van het jonge kind. Een veilig gehecht kind zal zijn omgeving meer onderzoeken wat weer van invloed is op zijn cognitieve ontwikkeling. Daarbij geeft een veilige gehechtheid een positieve zelfwaardering zowel voor kinderen als voor jongeren.
Kind-, ouder- en omgevingsfactoren beïnvloeden de interactie tussen ouder en baby. Problemen rond de regulatie van slapen, voeden en stemmingen kunnen dan blijven bestaan. Dit wordt vaak zichtbaar als een kind moeilijk rustig wordt of te troosten is, wat juist zo nodig is om te leren en zich te ontwikkelen.