Psychoanalytische psychotherapie

Inzichtgevende of psychoanalytische psychotherapie is één van de vormen van psychotherapie. Hoewel ik ook technieken uit andere vormen van psychotherapie toepas werk ik voornamelijk vanuit het psychoanalytisch gedachtegoed waarbij ervan uitgegaan wordt dat onze gedragingen en gevoelens voor een groot deel onbewust zijn.

In de behandeling proberen we verbanden te ontdekken tussen uw gevoelens, gedrag en uw klachten die aanvankelijk moeilijk te begrijpen zijn. Het kan zijn dat u problemen ervaart in relaties en hier maar geen greep op krijgt. Of u kunt langerdurend de draad van het leven niet meer oppakken na het verlies van een geliefde. Of u kunt moeilijk contact maken met uw gevoelens, zo kunt u bijvoorbeeld niet (meer) voelen dat u boos bent. Ook kan het zijn dat u moeilijk nee kunt zeggen of u zegt ja terwijl u toch niet doet wat er van u gevraagd wordt. Het kan ook zijn dat u steeds terugkerende perioden van depressiviteit doormaakt en dit niet begrijpt omdat u alles heeft wat uw hart begeert, een partner, kinderen en werk. Dit kunnen allemaal redenen zijn om een afspraak met mij te maken.