Lidmaatschappen

Lid Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

Lid-specialist en supervisor Vereniging voor Kinder-en Jeugdpsychotherapie (VKJP)

Lid-specialist Dutch Association Infant Mental Health (DAIMH)

Lid Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV)

Lid European Psychoanalytic Association (EPF)

Lid International Psychoanalytic Association (IPA)

Asp. Lid Vereniging EMDR Nederland (VEN)