Lidmaatschappen

Lid Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

Lid-specialist en supervisor Vereniging voor Kinder-en Jeugdpsychotherapie (VKJP)

Lid-specialist Dutch Association Infant Mental Health (DAIMH)

Lid Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)

Lid International Psychoanalytic Association (IPA)

Asp. Lid Vereniging EMDR Nederland (VEN)