Beroepscode

Als psychotherapeut ben ik opgenomen in het overheidsregister (B.I.G.) en ben ik wettelijk gehouden aan de gedragsregels zoals omschreven in de beroepscode voor psychotherapeuten die u kunt vinden op de site van de NederlandseĀ Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (www.lvvp.nl).

 

Disclaimer

De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld en de inhoud wordt regelmatig geactualiseerd.

M. Vermeulen kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de informatie, of voor eventuele schade of gevolgschade die ontstaan is door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van sites waarnaar wordt verwezen.

De gegevens op deze website zijn bedoeld als algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. U kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar verwezen wordt geen rechten ontlenen.