Kosten

Kosten Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

U kunt bij mij terecht voor kortdurende en langdurende zorg. Voor zowel de Basis GGZ (BGGZ) als voor de Specialistische GGZ (SGGZ) heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Voor psychotherapie heeft u een verwijzing nodig  waarop staat dat het om de specialistische GGZ gaat en tevens dient de huisarts een (vermoeden van ) een stoornis op de verwijzing aan te geven evenals de AGB code van zijn/haar huisartsenpraktijk. Indien uw klachten kortdurend bestaan en u nog niet eerder psychologische of psychotherapeutische hulp heeft gehad zal de huisarts u een verwijzing geven voor de Basis GGZ. Met een beperkt aantal verzekeraars heb ik voor de Basis GGZ een contract afgesloten.

Indien ik een contract heb met uw zorgverzekeraar dan wordt de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd en krijgt u 100 % vergoed. Wel wordt uw eigen risico aangesproken. Indien een behandeling langer dan een jaar duurt (SGGZ) wordt voor het volgende jaar opnieuw uw eigen risico aangesproken. Ook dient u wanneer de behandeling na een jaar verlengd wordt opnieuw een verwijzing bij uw huisarts te vragen.

Mocht ik met uw zorgverzekeraar geen contract hebben dan kunt u afhankelijk van uw polis (restitutie- of naturapolis) alles of een gedeelte van de kosten vergoed krijgen. Op dit moment vindt de facturering van de behandeling (verplicht) via de DBC’s plaats. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Dit houdt in dat u na het afsluiten van de DBC (na ieder jaar en na afsluiting van de behandeling) een factuur krijgt over het afgelopen jaar. Deze factuur wordt niet aan uw zorgverzekeraar maar aan u gezonden en dient u zelf aan mij te betalen. Via uw zorgverzekeraar kunt  u de factuur of een deel daarvan vergoed krijgen.

Het verdient aanbeveling om voorafgaande aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te vragen welk deel u vergoed krijgt en in hoeverre uw eigen risico hiervoor wordt aangesproken. Indien u tijdens de behandeling van zorgverzekeraar wilt veranderen is het raadzaam dit met mij te bespreken om op voorhand te weten of dit consequenties heeft voor de vergoeding van uw behandeling.

Iedere GGZ–hulpverlener is verplicht bepaalde data over uw behandeling aan te leveren aan het DIS, die gegevens van alle GGZ behandelingen in Nederland ontvangen. Als u uw zorgverzekering laat betalen, wordt in principe uw diagnose en de aard van de behandeling doorgegeven aan de verzekering in de vorm van een code. Ook dat is verplicht, maar met het ondertekenen van een verklaring die meegestuurd wordt met de factuur, kan de factuur zonder die gegevens worden aangeleverd.

In 2016 en 2017 heb ik voor de SGGZ een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars (en de volmachten die onder deze zorgverzekeraars vallen) :

Zilveren Kruis/Achmea, VGZ, Menzis, Multizorg, DSW en De Friesland. U kunt via deze link zien waar uw verzekeraar onder valt:

https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

 

 

Kosten Psychoanalyse

Sinds 2010 valt psychoanalyse niet meer onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering. Als u in psychoanalyse wilt zult u dit zelf moeten betalen. Soms zijn er mogelijkheden om financieële ondersteuning hiervoor te krijgen bij speciale fondsen. Verder kunt u in overleg met mij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.

 

Zelf betalen

Sommige mensen willen, om uiteenlopende redenen, de psychotherapeutische behandeling zelf betalen. In mijn praktijk hanteer ik inkomensafhankelijke tarieven. Het is voor BIG geregistreerde psychotherapeuten niet toegestaan om een hoger tarief in rekening te brengen dan door de NZa wettelijk vastgestelde maximumtarief. Indien uw behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar (een onverzekerd zorg product) zal ik ook hiervoor het NZa tarief in rekening brengen.

Indien u de behandeling geheel zelf betaalt, kan volledige privacy bewaard blijven.