Werkwijze

Na de telefonische aanmelding volgt allereerst een aanmeldingsgesprek waarin wordt onderzocht of het voldoende klikt en of de hulpvraag geschikt is voor behandeling in mijn praktijk of dat verwijzing naar een andere zorgaanbieder nodig is.

Indien uw hulpvraag binnen mijn praktijk past en u besluit verder te gaan zullen na de intake twee of drie onderzoeksgesprekken plaatsvinden. Hierin worden de klachten en uw achtergrond in kaart gebracht. In het daaropvolgende adviesgesprek worden de bevindingen  waaronder de diagnose besproken en doe ik een voorstel voor behandeling.

Mijn zelfstandig gevestigde praktijk biedt u, in vergelijking met een GGZ-instelling een aantal voordelen: u krijgt altijd dezelfde hulpverlener, een eerste afspraak kan op korte termijn plaatsvinden (binnen vier weken); overleg over u met uw huisarts of een andere verwijzer gaat snel en makkelijk.
Er zijn ook nadelen aan een behandeling in de zelfstandig gevestigde praktijk verbonden: er is geen 24-uurs beschikbaarheid, de praktijk is niet altijd telefonisch te bereiken en bij ziekte of vakanties wordt alleen vervanging gezocht indien dat echt nodig is. In dat geval bespreek ik wanneer en bij welke collega u terecht kunt.

Indien er binnen mijn praktijk geen behandelruimte meer is, dat wil zeggen dat u niet binnen vier weken een eerste afspraak kunt krijgen, neem ik ook geen aanmeldingen aan. In die zin hanteer ik dus geen wachtlijst. Wanneer u de wachttijd bij mij te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en deze vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Op dit moment (d.d. 10 maart 2018) kan ik geen nieuwe aanmeldingen aannemen en is er dus evenmin behandelruimte.

 

Ik werk samen met ervaren collega’s waaronder:

Praktijk Maliebaan:  Lisette Daenen, (kinder-) psychiater, psychoanalytica, Johanna van der Brug- de Jongh, psychotherapeut

Psychotherapie Praktijk Peters: Saskia Peters, klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychoanalytica

Praktijk voor Psychotherapie Houten: Cileke Exler, psychotherapeut, psychoanalytica

Praktijk F. de Volder, Soest: Filip de Volder, klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychoanalyticus

Daarnaast maak ik deel uit van het bestuur van een regionaal netwerk voor overleg en verwijzing de Psychoanalytische Kring Midden Nederland.

Indicaties en behandelingen worden geanonimiseerd besproken in een overleg met ervaren collega’s (intervisie). Als psychotherapeut heb ik geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de collega’s met wie ik overleg over indicaties en behandelingen.

Bij aanvang, tijdens en aan het eind van de behandeling wordt u gevraagd vragenlijst(en) (Routine Outcome Monitoring) in te vullen om uw klachten goed in beeld te hebben en uw tevredenheid betreffende de behandeling te meten. In de praktijk is een goedgekeurd kwaliteitsstatuut aanwezig wat u desgevraagd kunt inzien.